Indicador Autonomia Fiscal

Poden obtindre informació sobre l'indicador d'autonomia fiscal en el següent enllaç a Sindicatura de Comptes.

Banners