Presentació de l'Alcalde

MEMÒRIA DE ALCALDIA

PRESSUPOST MUNICIPAL 2021

Escenari actual i de futur

L’any 2020 ha portat un canvi radical a la societat que coneixíem, a la nostra forma de treballar, de relacionar-nos i, en definitiva, de viure. Estem vivint la crisi sanitària més greu que es recorda, a conseqüència de la pandèmia per la Covid-19, una crisi que afecta a tot el món i que està sent especialment dura al conjunt d’Espanya.

Una crisi que no només té una dimensió sanitària terrible, també està tenint unes conseqüències socials i econòmiques molt dures. L’impacte econòmic i social de la Covid-19 ha suposat una fortíssima crisi econòmica, i social, amb pèrdua de teixit productiu i conseqüentment amb la pèrdua de llocs de treball, incrementant les desigualtats i retrocedint en el camí cap a la inclusió social.

Les mesures impulsades per les diferents administracions i acordades a través del diàleg social han ajudat a esmorteir l’impacte de la crisi (ERTO’s, Ingrés Mínim Vital, préstecs ICO, ajudes directes, etcètera), sent tot i això molt intens, i preveient en els escenaris més optimistes que fins a 2022 no tornaríem a la situació prèvia a la crisi.

Davant aquesta realitat resulta absolutament necessari que totes les administracions elaboren un Pressupost, amb el major consens possible, dirigit a superar la situació provocada per la pandèmia. Un Pressupost que l’Ajuntament d’Alcoi vol plantejar sobre la base de l’acord institucional impulsat pel Govern Valencià amb les forces polítiques, el conjunt d’institucions valencianes i el teixit econòmic i social.

Pilars fonamentals per al consens

Per tot això, el Pressupost d’Alcoi per al 2021 prioritzarà els següents pilars fonamentals:

 1. Reactivació econòmica
  • Ajudes Reactiva Alcoi: Comerç, autònoms, pimes i micropimes (700.000 €)
  • Plans locals d’ocupació (500.000€)
  • Col·laboració Ajuntament, Generalitat en els plans autonòmics d’ocupació (880.000€)
  • Increment inversió pública (145%)
  • Campanyes de suport al comerç local (Col·laborant amb GVA)
  • Creació empresa pública local (250.000 €)
  • Avanç projecte Smart City (350.000€)
 2. Impuls industrial: 7.500.000 €
  • Impuls talent humà.
  • Impuls industrial.
  • Modernització àrees industrials.
  • Innovació i Digitalització industrial.
  • Millora posicionament.
 3. Escut social
  • Reforç de les polítiques d’inclusió social.
  • Increment de les ajudes d’emergència social (60%, fins als 720.000)
  • Rehabilitació d’edificis i pisos buits per a destinar-los a col·lectius vulnerables (Programa ARRU)
  • Mesures reforç educatiu, cultural i esportiu (110.000)
  • Programa solitud no desitjada (26.000 €)
  • Foment de les cooperatives d’habitatge (10.000 €)
  • Increment parc públic d’habitatges (300.000 €)
  • Reforç del personal del departament de serveis socials (250.000€)
 4. Ejecució fons europeus i accés als nous programes: 7.000.000 €
  • Disseny Agenda Urbana 2030.
  • Execució EDUSI Alcoi Demà.
  • Preparació projectes Fons europeu reconstrucció.
 5. Descarbonització: 1.500.000 €
  • Foment de la mobilitat sostenible.
  • Electrificació transport públic.
  • Electrificació parc de vehicles.
  • Millora eficiència energètica edificis públics.
  • Impuls producció energies renovables.
  • Implantació de la ‘peatonalització’.
 6. Millora d’infraestructures i manteniment de la ciutat
  • Increment de les partides de manteniment de la ciutat (30%)
  • Reurbanització d’espais públics.(700.000€)
  • Reforma de la Rosaleda (100.000€)
  • Millora de la mobilitat.
  • Millora i ampliació d’espais culturals i esportius (600.000)