Pressupostos 2021

REGIDORIA D'HISENDA, DESPESES JURIDIQUES, SEGURS I COMERÇ

Partides

Memòria Regidoria de Comerç