Pressupostos 2021

REGIDORIES DE SEGURETAT, CULTURA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I BLIBLIOTEQUES

Partidas

Memòria Regidoria de Seguretat

Memòria Regidoria de Cultura

Memòria Regidoria de política Lingüística

Memòria Redoria de Arxiu i Blblioteques Municipals