Pressupostos 2021

Modificacions pressupostàries

Modificació de crèdit 1 Ple 05-03-2021

Modificació de crèdit 1 Ple 06-04-2021

Modificació de crèdit 1 Ple 07-05-2021

Modificació de crèdit 2 Ple 07-05-2021

Modificació de crèdit 3 Ple 07-05-2021

Modificació de crèdit 4 Ple 07-05-2021

Modificació de crèdit 1 Ple 04-06-2021

Modificació de crèdit 1 Ple 04-06-2021