Deute públic

Poden obtindre informació sobre el Deute Públic en el següent enllaç al Banc de dades de la Central d'informació econòmica-financera del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Banners