Les principals funcions de l'AFIC són:

  • Acostar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris, coordinant les relacions entre els comerciants i les Administracions Autonomica i Local.
  • Aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del territori municipal.
  • Potenciar els centres comercials tradicionals en els que se basa l'articulació del territori de la localitat, afavorint la seua consolidació com a funció de centralitat urbana.
  • Facilitar l'accés a la informació especialitzada als operadors del sector de la distribució comercial, mitjançant la utilizació d'eines telemàtiques especifiques a l'efecte.
  • Participar en els estudis sobre la situació del comerç local, que han d'identificar els factors socials, econòmics i urbanístics que condicionen la seua dinàmica.
  • Realitzar propostes d'actuació sobre les estratègies i inversions a desenvolupar, tant en las actuacions territorials d'inspiració comercial, aixi com en les que afecten els equipaments col·lectius.
  • Executar actuacions de caràcter promocional que dinamitzen el comerç de la ciutat.
  • Qualsevol altres actuacions i/o projectes que coadjuven a l'efectiva racionalització i modernització de l'estructura comercial, així com la creació o captació d'oportunitats de negoci dins del municipi, que redunden en la millora de la qualitat de vida i en el foment de l'atractiu de la ciutat.

Més informació Portal del Comerç Sostenible d'Alcoi

Banners