Què és l'AFIC

L'Agència per al Foment de la Innovació Comercial d'Alcoi, és un instrument mitjançant el qual, l'Ajuntament d'Alcoi, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, està impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç de la ciutat.

L'AFIC Permet apropar les actuacions administratives en el sector comercial, facilitant-los un interlocutor especialitzat i convertint-se així en nexe d'unió permanent entre els comerciants, les organitzacions representatives i l'Administració Local.

Mitjançant el coneixement Especialitzat i de les eines adecuades, les AFICs, estan capacitades per a prestar assessorament i suport tècnic, tant a les pròpies corporacions locals, en quant a les decisions que han d'adoptar en relació amb el sector, com el conjunt del teixit comercial de cada localitat, ja siga en els processos de modernització de les PYMES, en la renovació i desenvolupament comercial dels centres urbans, així com en la consolidació d'espais urbans comercials de preferent ús de vianants o en ampliació i reforma de l'estructura física dels equipaments comercials col·lectius.

Mes informació al Portal del Comerç sostenible d'Alcoi

Banners