Formes jurídiques

Una de les primeres decisions amb les que s'ha d'enfrontar un emprenedor és la forma jurídica que adoptarà el seu futur negoci. En ocasions les pròpies característiques del projecte determinaran la forma jurídica, però en altres sí que existirà possibilitat d'elecció.

A continuació enllacem amb una una sèrie de documents sobre les característiques bàsiques, els tràmits de constitució, els impostos aplicables, el règim de Seguretat Social, etc., de les formes jurídiques més habituals a l'hora de constituir una empresa:

Formes jurídiques

Banners