Els microcrèdits

Els microcrèdits socials són operacions de préstec de xicoteta quantitat dirigides a finançar projectes d'auto-ocupació promoguts per persones que pateixen exclusió financera, simplement a través de garanties personals o el suport a el projecte per part d'altres persones, sense necessitat d'aval.

Diverses entitats financeres, en col·laboració amb l'Administració local a través de convenis (per exemple, Caixa Popular o MicroBank de La Caixa, entre d'altres) porten a terme programes de microcrèdits socials que permeten obtenir finançament per als seus projectes empresarials a persones que no tenen accés en els canals tradicionals de finançament.

Per regla general, pot ser beneficiària qualsevol persona que, amb l'objectiu de desenvolupar un projecte empresarial d'auto-ocupació, tinga dificultats per accedir als crèdits habituals del sistema financer, especialment els següents grups de població:

  • Llars monoparentals.
  • Població immigrant.
  • Persones majors de 45 anys.
  • Dones.
  • Discapacitats o aturats de llarga durada.

Les característiques dels microcrèdits varien en funció de l'entitat concedent, encara que solen tenir terminis relativament curts de devolució (4 o 5 anys, amb possibilitat de carència), les comissions són reduïdes, i solen fixar-se imports màxims.

Els recents moviments de fusions i absorcions d'entitats financeres han deixat sense efectes alguns dels programes de microcrèdits existents. Per a més informació, especialment sobre la possible subscripció d'acords municipals amb alguna entitat financera, li recomanem acudir a la nostra oficina AFIC situada al Crer Sant Francesc, 38, d'Alcoi, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres (965.537.113).

Més informació Portal del Comerç Sostenibled'Alcoi

Banners