Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

ELS 15 ERRORS MES FREQÜENTS DELS EMPRENEDORS/ES

A continuació es relacionen 15 dels errors més freqüents en què solen incórrer els emprenedors / es a l'afrontar la planificació i desenvolupament del seu projecte empresarial.

Tot aquell que treballi habitualment amb emprenedors / es haurà detectat en moltes ocasions, des de les primeres entrevistes, la propensió a incórrer en els mateixos per part de promotor / a. La majoria d'ells són susceptibles d'evitar-a l'hora d'elaborar un Pla de Viabilitat i les consideracions que es realitzen poden ser útils a l'hora d'oferir arguments i raons en el procés d'assessorar i / o orientar l'emprenedor / a l'hora de crear un negoci.

1. Fixar-se en els errors que altres ja han comès

2. No admetre els errors

3. No treballar en equip

4. Confondre una idea original amb una oportunitat de negoci

5. Enfocament equivocat en els productes

6. Excessiu nivell de risc

7. El malgast inicial

        8. Capital insuficient

9. Massa costos fixos

10. Dependre de les subvencions

11. Errors en l'elecció dels socis

12. Fixar preus inadequats

13. Coneixement

14. No fer un pla de viabilitat

15. No fer un bon pla de viabilitat