Horaris i festius hàbils en la pràctica comercial

Horari d'obertura comercial:

Amb caràcter general, els horaris comercials de la Comunitat Valenciana han de complir els requisits següents:

 • Horari d'obertura setmanal (de dilluns a dissabte): 90 hores.
 • És obligatori exposar un cartell amb els dies i els horaris d'obertura.
 • Es poden obrir fins a un màxim d'11 diumenges i festius habilitats anualment per la conselleria competent en matèria de comerç.
 • En aquestes 11 dates, l'horari és lliure i no computa per a les 90 hores setmanals.

Llibertat horària

Gaudir de plena llibertat d'obertura dels comerços amb les següents característiques:

 • Comerços amb menys de 300 m2 de sala de venda exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguin la consideració de pime.
 • Comerços dedicats principalment a productes de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes.
 • Botigues de conveniència.
 • Botigues a estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
 • Els establiments dedicats principalment (al menys el 80% de la superfície) a la venda de productes culturals.
  Els establiments integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics, dedicats exclusivament als usuaris.
 • Botigues en zones declarades de gran afluència turística (ZGAT), en les temporades en les que s'estén aquesta consideració (pdf).
 • A les zones acústicament saturades, aquesta normativa s'aplicarà segons les condicions establertes pels ajuntaments.
 • És obligatori exposar un cartell amb els dies d'obertura i l'horari.

Diumenges i festius hàbils en 2023 (Enllaç a la resolució diumenges y dies festius per a la práctiva comercial 2023 (pdf))

 • 08-01-2023 Diumenge. Rebaixes d’hivern
 • 07-04-2023 Divendres Sant. Major afluència turística.
 • 09-04-2023 Diumenge de Pasqua. Major afluència turística
 • 30-04-2023 Diumenge. Coincidència de dos festius
 • 24-06-2023 Dissabte. Sant Joan. Coincidència de dos festius
 • 02-07-2023 Diumenge. Rebaixes d’estiu.
 • 08-09-2023 Diumenge. Coincidència de dos festius
 • 26-11-2023 Diumenge. Campanya de Nadal
 • 08-12-2023 Divendres. Dia de la Immaculada Concepció
 • 24-12-2023 Diumenge. Campanya de Nadal i coin- cidència de dos festius
 • 31-12-2023 Diumenge. Campanya de Reis i coinci- dència de dos festius

 

 • Aquest calendari pot patir variacions per modificacions municipals, sempre que es respecti un mínim de 11 diumenges i festius.
 • Els canvis realitzats sota les competències municipals sobre els horaris comercials (habilitació de festius locals, substitució de dies o acumulació) s'hauran de comunicar a la Conselleria abans del 31 de gener del 2023.

 

Banners