Està en: Àrees > Comerç > Espai del comerciant

Horaris i festius hàbils en la pràctica comercial

Horari d'obertura comercial:

Amb caràcter general, els horaris comercials de la Comunitat Valenciana han de complir els requisits següents:

 • Horari d'obertura setmanal (de dilluns a dissabte): 90 hores.
 • És obligatori exposar un cartell amb els dies i els horaris d'obertura.
 • Es poden obrir fins a un màxim d'11 diumenges i festius habilitats anualment per la conselleria competent en matèria de comerç.
 • En aquestes 11 dates, l'horari és lliure i no computa per a les 90 hores setmanals.

Llibertat horària

Gaudir de plena llibertat d'obertura dels comerços amb les següents característiques:

 • Comerços amb menys de 300 m2 de sala de venda exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguin la consideració de pime.
 • Comerços dedicats principalment a productes de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes.
 • Botigues de conveniència.
 • Botigues a estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
 • Els establiments dedicats principalment (al menys el 80% de la superfície) a la venda de productes culturals.
  Els establiments integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics, dedicats exclusivament als usuaris.
 • Botigues en zones declarades de gran afluència turística (ZGAT), en les temporades en les que s'estén aquesta consideració (pdf).
 • A les zones acústicament saturades, aquesta normativa s'aplicarà segons les condicions establertes pels ajuntaments.
 • És obligatori exposar un cartell amb els dies d'obertura i l'horari.

Diumenges i festius hàbils en 2022 (Enllaç a la resolució diumenges y dies festius per a la práctiva comercial 2022 (pdf))

 • 2 de enero de 2022 – Domingo. Campaña Reyes y coincidencia de dos festivos.
 • 9 de enero de 2022 – Domingo. Rebajas de invierno.
 • 19 de marzo de 2022 – Sábado. Coincidencia de dos festivos.
 • 10 de abril de 2022 – Domingo de Ramos. Mayor afluencia turística
 • 14 de abril de 2022 – Jueves Santo. Mayor afluencia turística y coincidencia de dos festivos.
 • 17 de abril de 2022 – Domingo de Pascua. Mayor afluencia turística y coincidencia de dos festivos.
 • 03 de julio de 2022 – Domingo. Rebajas de verano.
 • 15 de agosto de 2022 – Lunes. Coincidencia de dos festivos.
 • 27 de noviembre de 2022 – Domingo. Campaña de Navidad.
 • 06 de diciembre de 2022 – Martes. Día de la Constitución. Campaña de Navidad.
 • 18 de diciembre de 2022 – Domingo. Campaña de Navidad.
 • Este calendario puede sufrir variaciones por modificaciones municipales, siempre que se respete un mínimo de 11 domingos y festivos.
 • Las cambios realizados bajo las competencias municipales sobre los horarios comerciales (habilitación de festivos locales, sustitución de días o acumulación) deberán comunicarse a la Conselleria antes del 31 de enero de 2022.

Per a més informació, consulteu la publicació Horaris comercials. Comunitat Valenciana 2022 (pdf)

Banners