Pla d'acció comercial

L'any 2002, es va encarregar l'elaboració per part de l'Oficina de Comerç i de el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, un Pla d'Acció Comercial d'Alcoi, en el qual es va analitzar la situació del comerç local i es van plantejar actuacions de millora del mateix.

Aquest Pla d'Acció Comercial va permetre dotar l'Ajuntament d'Alcoi, als agents socials i econòmics i als operadors de la ciutat, d'un instrument de decisió i d'actuació que es va materialitzar en diferents actuacions i en l'adopció de criteris clars sobre diferents aspectes que afecten l'activitat comercial de la ciutat.

No obstant això, donat l'alt nivell d'execució de les propostes plantejades en el Pla realitzat en 2001/2002, des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Alcoi es va considerar necessari en 2012 realitzar una actualització de la mateixa, que proporcionara un nou escenari d'actuacions, actualitzara la informació sobre la demanda i l'oferta local i permetés la presa de decisions sobre el model comercial basant-se informació fins a aquest moment.

Pla Acció Comercial (PAC)

Banners