Comerç

Està en: Àrees > Comerç > Pla d'acció comercial

Banners

Accions executades

L'Ajuntament d'Alcoi compta amb un Pla d'Acció Comercial (PAC) elaborat el 2012 per l'Oficina de Comerç de l'Ajuntament d'Alcoi i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Des de finals de l'any 2013 la Regidoria de Comerç destina una partida econòmica al PAC, encaminada a realitzar les diferents actuacions de millora de les zones comercials de la ciutat, totes elles (les actuacions) acordades en consens d'una Comissió, composta per membres dels grups polítics més representatius de la ciutadania alcoiana i per representants de les diferents associacions comercials d'Alcoi.

Actuacions:

En 2014, es va ampliar la vorera del carrer Sant Llorenç aconseguint una millora considerable per als comerços de la zona al facilitar el trànsit de vianants.

En 2015, es va realitzar l'adequació del carrer Sabadell, aconseguint recuperar per als vianants i comerciants un dels carrers més importants de barri de la Zona Nord.

En 2016, es va millorar el carrer Mossén Torregrossa, a més de la peatonalització del carrer Regiment Biscaia, al costat de el Centre Comercial Alzamora. També es va posar en marxa una ferramenta al portal del comerciant consistent en una galeria de més de 700 establiments comerciants.

En 2017, de forma consensuada amb els diferent agents, s'acorda adequar el barri de Santa Rosa. Tal com es contempla en el PAC, es va actuar en les illetes de la Plaça Miguel Hernández; posteriorment també es van abordar qüestions relatives a l'accessibilitat, introducció de càrregues i descàrregues intel·ligents, adequació de voreres i escocells fins a esgotar el pressupost.

En 2018, es crea un sistema de control intel·ligent d'aparcament de càrrega i descàrrega al carrer Santa Rosa d'Alcoi i s'adequa un pàrquing intel·ligent a l'aparcament públic del carrer Torre de les Maçanes al Centre d'Alcoi.

En 2019, es va destinar el pressupost al Projecte de competitivitat del comerç d'Alcoi basat en el prestigi; a la instal·lació de pantalles de pàrquings intel·ligents en el centre de la ciutat i la implementació de la Galeria Comercial.