Tràmits i normativa general

 1. Horaris comercials
 2. Establiments comercials de impacte territorial
 3. Franquícies
 4. Venda en rebaixes
 5. Vendes promocionals: liquidació, saldos, descomptes, obsequis...
 6. Venda no sedentaria
 7. Venda a domicili
 8. Venda a distancia
 9. Registre d'activitats comercials
  • El Registre d'Activitats Comercials (RAC) ha estat suprimit pel Decret Llei 5/2012, de 6 de juliol, de l'Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives (DOCV núm. 6.814, de 9 de juliol)
 10. Autoritzacions i comunicacions prèvies
 11. Reclamacions del consumidor
 12. Canvis i devolucions
 13. Garanties en la venda de béns de consum
 14. Preus i etiquetat. Normatives específiques
 15. Factures i tickets
 16. Publicitat
 17. Informació i cartells
 18. Denúncies sobre normativa comercial
 19. Competència
 20. Fires comercials

Banners