Comerç

Està en: Àrees > Comerç > Racó de l'emprenedor

Banners

Abans de començar

Crear una empresa pot ser una oportunitat per incorporar-se a el mercat de treball i / o per millorar les expectatives professionals i personals a través del desenvolupament d'una idea.

Crear una empresa converteix als seus promotors en Emprenedors, en el sentit d'escometre un projecte que implica treball i normalment presenta dificultats.

Per posar en marxa una empresa, en primer lloc es requereix tenir una 'bona idea' i per convertir-la en realitat. El procés implica necessàriament per una banda, el recorregut a través d'una sèrie de Fases fins a arribar a l'objectiu final i per una altra, la presa d'una sèrie de decisions (forma jurídica, modalitats de contractació, possibles subvencions i ajudes a sol·licitar ... ) tenint en compte una sèrie de Factors de decisió bàsics, evitant en la mesura del possible, el caure en els els 15 errors més comuns dels emprenedors que cometen els emprenedors / es.

Per tant, quan una persona decideix emprendre una activitat empresarial, el primer que ha de fer és plasmar la seua idea en un projecte.

A més, el projecte ha de tenir en compte els següents aspectes:

Mercat. Abans d'abordar un projecte és necessari realitzar una anàlisi de mercat amb objectivitat i realisme tractant de respondre, entre d'altres, a les següents preguntes:

Problemàtica administrativa. Un altre element a tenir en compte consisteix a identificar aspectes administratius com:

Finançament. Generalment és el primer obstacle per començar un projecte empresarial, i per tant constitueix un punt vital:

Més informació Portal del Comerç Sostenible d'Alcoi