Projecte Alcoi Prestigi

L'any 2019 es posa en marxa a la ciutat una iniciativa impulsada per l'ajuntament, consistent a promoure la transformació del model competitiu del comerç detallista. Projecte denominat Alcoi Prestigi, es pretén dotar als comerços detallistes de les ferramentes necessàries per a fer front als reptes que, tant els entorns econòmics del present com aquells que poden visualitzar-se a mitjà termini, es plantegen per a este tipus de negocis.

Imatge Josep Alzamra impartint formació 1

L'ajuntament d'Alcoi es va recolzar per a dur a terme aquesta iniciativa mitjançant el model Syncplexity, que ja estava donant bons resultats en altres regions del país; concretament en el sud de Catalunya. Aquest model, dissenyat per a ajudar als negocis (comerços i empreses) a prosperar en entorns hipercompetitius, ha demostrat ser també eficaç per a fer front a l'adversitat plantejada per la pandèmia de 2020-21.

Imatge Josep Alzamra impartint formació 2

Per a dur a terme aquest projecte és conta amb la col·laboració de les entitats locals concernides, concretament mitjançant conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç i Industria d’Alcoi i el suport de les Associacións/Federació de Comerç de la ciutat.

Imatge Josep Alzamra impartint formació 3

Banners