Projecte APPI (Atenció prenatal i primera infància)

El projecte APPI (Atenció Prenatal i Primera Infància) s’inicia l’any 2016 impulsat per la Regidoria de Polítiques Inclusives, Igualtat, Infància i Adolescència, la qual pretenia emprendre noves actuacions de caràcter preventiu i promocional dins del col·lectiu de família i menor, actuacions sustentades en els últims descobriments científics que confirmen el paper crucial de les experiències primerenques, especialment en els dos primers anys de vida per al desenvolupament evolutiu de les persones. 

La relació d’aferrament entre el/la bebé i els cuidadors principals comença abans del naixement; per tant, el desenvolupament d’un embaràs saludable que atén les atencions físiques, emocionals i socials, així com una criança sensible a les necessitats  psicològiques, emocionals i fisiològiques del bebé, són la clau per a la construcció d’un nou individu sa.

En el projecte Appi oferim una atenció especialitzada a dones i famílies en processos de gestació i famílies amb menors d’una edat compresa entre els 0 i els 3 anys.

Appi desenvolupa tres programes:

Programa de PROMOCIÓ: Entendre el/la bebé, programa dirigit al conjunt d’embarassades i les seues parelles de la ciutat d’Alcoi. Vol incrementar les taxes d’aferrament segur, a través del coneixement de les característiques evolutives, emocionals i comportamentals del/de la bebé. D’aquesta manera s’afavoreix una vinculació òptima entre el/la bebé i els que els / les cuiden.

MÉS INFO en aquest vídeo

Programa d’INTERVENCIÓ:

Programa dirigit a famílies:

  • Adolescents o joves sense ajuda familiar, econòmica, laboral o social.
  • Amb fills que tinguen o hagen tingut mesures de protecció.
  • Pertanyents a minories ètniques o immigrants sense ajuda social.
  • En situació de risc d’exclusió social o sense suport de l’entorn.
  • Amb problemes de drogoaddicció, de malaltia mental o discapacitat intel·lectual.
  • Amb estils de vida incompatibles amb l’atenció adequada del seu embaràs i del xiquet en els seus primers mesos de vida.
  • Víctimes de violència de gènere.

Més info (zones bàsiques de Serveis Socials) Persones que necessiten una intervenció multidisciplinària i que són ateses per petició i manament de les unitats de treball social bàsiques de les zones, a través de PISEFs.

Programa d’ORIENTACIÓ amb suport i acompanyament psicològic a:

  • Progenitors que estiguen acudint al Programa de Promoció i requereixen una consulta que necessite una atenció i/o orientació sobre algun tema relacionat amb el procés de gestació o postnatal. Informació de la consulta de tipus relacional o psicosocial.
  • Dona en puerperi i les seues parelles i estan tenint algun tipus de dificultat personal, de parella o de vinculació amb el bebé i que no estiga dins del procés habitual d’adaptació.  Poden pertànyer o no al programa 'Entendre el bebé'.
  • Dones que troben dificultats emocionals, difícils d’abordar o gestionar per elles mateixes  durant el primer any de vida del bebé, pertanguen o no al Programa de Promoció i ja estiguen sent ateses en salut mental, però necessiten una atenció complementària.

Més info en les ZONES BÀSIQUES