Què oferim?

La Unitat d'Igualtat es troba adscrit a la Regidoria d'Igualtat dins de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi. Al capdavant del servei es troba la figura professional d'agent d'igualtat les funcions de la qual són les següents:

 1.  Atenció personalitzada i especialitzada a dones, a les quals dóna:
  • Informació sobre recursos, serveis i normativa relativa a la igualtat de gènere, formació, itineraris professionals, orientació sociolaboral.
  • Assessorament en creació d'empreses i millora de l'activitat empresarial-professional.
  • Assessorament en la constitució d'associacions i foment d'aquestes.
  • Atenció i suport a les víctimes de violència de gènere. 
  • Gestió, tramitació i seguiment del servei de la teleassistència ATENPRO.
  • Informació relativa a les ajudes socials existents per a víctimes de violència de gènere.
  • Gestió i tramitació de prestacions econòmiques d'emergència per a víctimes de violència de gènere.
  • Informació i derivació, si escau, a altres recursos (OAVD, LABORA, SEPE, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, etc.).
 2. Creació de campanyes de sensibilització, d'informació i formació, a més d'accions i programes relatius a la implantació de la igualtat de gènere en la societat alcoiana, així com per a la prevenció de la violència contra les dones.
 3. Treballar per a integrar la perspectiva de gènere en l'acompliment professional dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament d'Alcoi, així com en la seua vida personal i laboral.
 4. Coordinar les Comissions d'Igualtat tant en l’àmbit intern municipal com la de la ciutadania, a més de participar en aquelles altres comissions o meses en les quals es requerisca una visió especialitzada.
 5. Coordinació i participació en la Mesa local contra la violència de gènere i en plans de protecció local per a la seua prevenció, detecció i atenció.
 6. Assessorament a empreses i entitats, així com a l'administració local per a l’elaboració de Plans d'Igualtat de Gènere. Avaluació d'aquests plans per a l'obtenció del visat concedit per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.