Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners

Activitats per a la tercera edat

L’objectiu general d’aquest programa és millorar la qualitat de vida de les persones majors, a través d’activitats que fomenten l’envelliment actiu. Els objectius específics són:

Calendari de les activitats

Les activitats tenen lloc d’octubre a juny i s’adapten a l’horari escolar. El mes de setembre es realitzen les inscripcions.

Catàleg d’activitats

Veure activitats

Instal·lacions

Els equipaments bàsics d’atenció a persones majors a Alcoi per al desenvolupament d’aquestes activitats seran els Centres Municipals de Majors. Es disposarà d’altres recursos municipals, poliesportius, Centre Cultural, Conservatori de Música i Dansa, locals de les Aules Culturals per a la Tercera Edat, etc., o altres institucions no municipals i altres entitats col·laboradores, quan tinguen les condicions adequades, d’acord amb la seua disponibilitat i després de la gestió prèvia del seu ús per part de la Regidoria, per tal de potenciar actuacions que permeten integrar els majors en tots els recursos socials.

Horaris

Veure horaris