Activitats per a la gent gran

L’objectiu general d’aquest programa és millorar la qualitat de vida de la gent gran, a través d’activitats que fomenten l’envelliment actiu. Els objectius específics són:

  • Potenciar la participació i integració dels majors en la vida de la comunitat.
  • Fomentar les relacions interpersonals i de convivència dels majors en el seu propi entorn.
  • Promoure activitats socioculturals, ocupacionals, artístiques i recreatives per a prevenir situacions de deteriorament físic i/o cognitiu que van unides al procés d’envelliment.
  • Estimular el manteniment actiu tant físic com psicològic de la gent gran.
  • Crear espais nous i formes noves per a l’ocupació de l’oci i el temps lliure.
  • Impulsar la cooperació i el voluntariat.
  • Promoure la consciència d’utilitat i autoestima en els majors.

Calendari de les activitats

Les activitats tenen lloc d’octubre a juny i s’adapten a l’horari escolar. El mes de setembre es realitzen les inscripcions.

Catàleg d’activitats

Activitats (pdf)

Instal·lacions

Els equipaments bàsics d’atenció a la gent gran a Alcoi per al desenvolupament d’aquestes activitats seran els Centres Municipals de Majors. Es disposarà d’altres recursos municipals, poliesportius, Centre Cultural, Conservatori de Música i Dansa, locals de les Aules Culturals per a la gent gran, etc., o altres institucions no municipals i altres entitats col·laboradores, quan tinguen les condicions adequades, d’acord amb la seua disponibilitat i després de la gestió prèvia del seu ús per part de la Regidoria, per tal de potenciar actuacions que permeten integrar els majors en tots els recursos socials.