Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Activitats per a la tercera edat

L’objectiu general d’aquest programa és millorar la qualitat de vida de les persones majors, a través d’activitats que fomenten l’envelliment actiu. Els objectius específics són:

Calendari de les activitats

Les activitats tenen lloc d’octubre a juny i s’adapten a l’horari escolar. El mes de setembre es realitzen les inscripcions.

Catàleg d’activitats

Veure activitats

Instal·lacions

Els equipaments bàsics d’atenció a persones majors a Alcoi per al desenvolupament d’aquestes activitats seran els Centres Municipals de Majors. Es disposarà d’altres recursos municipals, poliesportius, Centre Cultural, Conservatori de Música i Dansa, locals de les Aules Culturals per a la Tercera Edat, etc., o altres institucions no municipals i altres entitats col·laboradores, quan tinguen les condicions adequades, d’acord amb la seua disponibilitat i després de la gestió prèvia del seu ús per part de la Regidoria, per tal de potenciar actuacions que permeten integrar els majors en tots els recursos socials.