Serveis a les Persones

Està en: Àrees > Serveis a les Persones > Cooperació

Programa de cooperació local: foment de l’associacionisme i el voluntariat

L’associacionisme és la forma natural de vertebració de la societat civil. En qualsevol de les seues formes, les associacions són el vehicle natural mitjançant el qual les persones s’organitzen per a realitzar activitats comunes. Per això, des de l’Ajuntament d’Alcoi creiem que és molt important per a la nostra societat promoure, potenciar i enfortir el nostre teixit associatiu. Fer créixer el nombre d’associacions, generar dinàmiques a fi que més persones participen en les activitats de les associacions, generar més recursos per a les associacions i els seus associats o compartir coneixements per a millorar la qualitat de les activitats, són bons fins per a aconseguir un major benestar social.

La Llei 5/1997, de Regulació del Sistema de Serveis Socials, estableix entre les competències dels Serveis Socials els Programes de Cooperació Social. Els seus objectius se centren a impulsar i fomentar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les persones en la societat, així com l’animació comunitària en la finalitat de promoure activitats grupals que tendisquen a aconseguir que les mateixes persones d’una comunitat siguen les que assumisquen la seua problemàtica i hi busquen solucions.

Alcoi té un important entramat associatiu. Totes aquestes estan agrupades en el Consell Municipal de Benestar Social, instrument de participació i decisió en la matèria i que en l’actualitat està constituït per 39 entitats socials.

L’objectiu principal d’aquest programa és fomentar la participació, expandir la cultura de l’associacionisme, la solidaritat i els mecanismes d’autoajuda indispensables com una forma més d’aconseguir el benestar social.

La participació social compromesa afavoreix l’ajust de les respostes a les necessitats reals de la comunitat, des d’una concepció solidària i de responsabilitat compartida. En aquest sentit, aquest programa entén la col·laboració de la iniciativa social no lucrativa amb les Administracions Públiques com a factor indispensable per a aconseguir una millora en la qualitat de vida del conjunt de la societat.

Objectius i actuacions

Més informació