Equip específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA)

 És el servei responsable de l’atenció i intervenció amb famílies en situacions de vulnerabilitat i conflicte, amb menors que han superat la primera infància, que requereixen orientació psicosocial, mediació o teràpia per a resoldre la situació en què es troben. Prioritzant l'actuació en famílies amb menors en situació de desemparament, guarda o risc.