Dependència

Objecte

La Llei 39/2006, en vigor des de l’1 de gener de 2007, té com a objecte reconéixer als ciutadans el dret a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

El Consell d’Europa defineix com a dependència 'aquell estat en què es troben les persones que, per raons lligades a la falta o a la pèrdua de l’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitats d’assistència o d’ajudes importants, o totes dues alhora, per a dur a terme els actes corrents de la vida diària'.

Destinataris

Les persones que es troben en situació de dependència, és a dir:

  • Persones majors dependents.
  • Discapacitats moderats, severs o grans dependents.
  • Xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència.
  • Persones dependents amb discapacitat psíquica, intel•lectual i amb malaltia mental.

Requisits

La llei defineix els requisits següents:

  • Ser espanyol o tenir residència legal a Espanya.
  • Tindran un tractament especial els menors de tres anys discapacitats.
  • Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus que estableix la llei.
  • Residir a territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

En el cas dels menors de tres anys, els requisits de residència anteriors s’exigiran a la persona encarregada de la seua guarda i custòdia.

Sol·licitud inicial

Caldrà presentar la sol·licitud inicial de valoració del grau de dependència juntament amb la documentació corresponent a les oficines del Departament de Serveis Socials ubicades en tres zones bàsiques del municipi.

Podeu presentar les sol·licituds durant tot l’any.

Informació complementària