Pangea

Pangea és l'oficina local d'informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu de persones immigrants. Aquest servei té com a objectiu posar al seu abast tots els recursos que l'Administració i altres entitats disposen en la matèria, per a facilitar la seua integració i afavorir la interculturalitat i la convivència.

Per a aconseguir aquest objectiu, Pangea presta la informació, mediació, assessorament i orientació següents:

 • Orientació per a l'accés als sistemes educatiu, laboral, sanitari, formació ocupacional i no reglada, habitatge.
 • Assessorament i acompanyament en matèria d'integració cultural.
 • Situació i regulació legal a la Comunitat Valenciana i lloc on es pot tramitar.
 • Activitats encaminades a afavorir la interculturalitat i convivència entre la població immigrant i la d'acollida.
 • Programa voluntari de comprensió de la societat valenciana: Escola d'Acollida.

Pangea organitza, a més, una sèrie d'activitats de capacitació i formació entre les quals s'han de destacar les següents:

 • Cursos de valencià per a estrangers.
 • Classes de suport escolar a menors.
 • Tallers de prevenció del VIH.
 • Classes de castellà per a estrangers.
 • Tallers d'alfabetització digital.
 • Tallers de recerca activa d'ocupació.

Contacte

Pangea, contacta amb nosaltres.

Més informació

Ficha 3.5 Servicio de acción comunitaria (pdf)