Pangea

Els objectius generals de les oficines PANGEA són garantir l'accés normalitzat alsserveis públics, afavorir la inclusió social, la cohesió social i la convivència, entre altres.

  • Les accions i recursos a desenvolupar desde l'oficina PANGEA per a la consecució d'aquests objectius, són les següents:
  • Cursos d'alfabetització 'castellà i valencià'
  • Escoles d'Acollida
  • Preparació d'exàmens de nacionalitat
  • Informació, atenció i assessorament a persones immigrants, emigrants i refugiades.
  • Mediació intercultural
  • Campanyes i accions de sensibilització per a promoure la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi
  • Tallers i cursos de difusió de les cultures d'origen de les persones migrants

Contacte

pangea@alcoi.org Telèfon: 96 553 71 24