Serveis Socials

Està en: Àrees > Serveis Socials > Cooperació

Pangea

Pangea és l'oficina local d'informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu de persones immigrants. Aquest servei té com a objectiu posar al seu abast tots els recursos que l'Administració i altres entitats disposen en la matèria, per a facilitar la seua integració i afavorir la interculturalitat i la convivència.

Per a aconseguir aquest objectiu, Pangea presta la informació, mediació, assessorament i orientació següents:

Pangea organitza, a més, una sèrie d'activitats de capacitació i formació entre les quals s'han de destacar les següents:

Contacte

Pangea, contacta amb nosaltres.

Més informació

Ficha 3.5 Servicio de acción comunitaria (pdf)