Programa SASEM: Servei d'Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de Salut Mental Greu.

Justificació

 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana (articles 15.2 i 18.2).
 • L'Estratègia Autonòmica de Salut Mental 2016-2020. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 • L'Estratègia Valenciana de suport social per a la recuperació i inclusió social de les persones amb trastorn mental greu, 2018-2022. Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Direcció General de Diversitat Funcional.

Finalitat

El programa té com a objectiu general prevenir la cronificació dels problemes de salut mental i procurar la permanència de la persona en el seu entorn familiar i comunitari, evitant la institucionalització.

Es treballa amb el model d'atenció comunitària i des de la perspectiva de la recuperació, que situa a la persona en el centre de la intervenció, afavorint el seu empoderament. Emmarcat en aquesta metodologia de treball, SASEM ofereix una atenció especialitzada coordinada amb la USM (Unitat de Salut Mental), des d'un enfocament integral que inclou a les famílies i a través d'un equip de personal tècnic multidisciplinari.

Persones destinatàries

La intervenció s'adreça a persones d'entre 18 i 65 anys amb problemes greus de salut mental i amb una sèrie de necessitats a nivell social i comunitari derivades de:

 • Falta de suport familiar que garantisca la seua autonomia.
 • Falta d'algunes capacitats i habilitats per viure de forma autònoma en el domicili.
 • Dificultat de vinculació amb els recursos del seu entorn i comunitat.
 • La necessitat de suport específic en la tornada al domicili després d'un ingrés hospitalari.
 • Les dificultats de comprensió degudes a la pròpia patologia i al deteriorament cognitiu, precisant d’orientació, acompanyament i suport.
 • El reconeixement d'un grau de discapacitat o grau de dependència.

Com accedir

 • Serveis Socials ZONA BÀSICA 01 - C/ El Camí, 40 Telèfon 96 553 71 24
 • Serveis Socials ZONA BÀSICA 02 - Av. Andalusia, 13 Telèfon 96 553 71 29
 • Serveis Socials ZONA BÀSICA 03 - C/ Isabel la Catòlica, 5 Telèfon 96 553 72 17)

Informació complementària: Tríptic SASEM (pdf)