Projectes d’ajuda humanitària i d’emergència

La Llei 23/1998 de Cooperació Internacional per al Desenvolupament estableix entre els instruments de col·laboració l’ajuda humanitària, alimentària, d’emergència, etc. En concret, l’ajuda humanitària consisteix en l’enviament urgent, amb caràcter no discriminat, del material de socors necessari, inclosa l’ajuda alimentària d’emergència, per a protegir vides humanes i alleujar la situació de les poblacions víctimes de catàstrofe natural o causades per l’home o que pateixen una situació de conflicte bèl·lic. En aquest marc les administracions públiques, entre aquestes els ajuntaments, col·laboren amb les ONG i els organismes internacionals per a la posada en marxa de projectes en aquesta matèria.

L’Ajuda d’Emergència consistent a donar una resposta ràpida a les necessitats més urgents de les poblacions afectades per una situació de catàstrofe. L’Ajuntament d’Alcoi, en estreta col·laboració amb les ONG especialitzades en acció humanitària, ha actuat en nombrosos països mitjançant actuacions d’emergència davant de desastres naturals i ha proporcionat ajuda humanitària a la població afectada per conflictes i crisis humanitàries.

Per la seua banda, l’Acció Humanitària està adreçada a salvaguardar les víctimes de desastres naturals o causats per l’ésser humà, satisfer les seues necessitats bàsiques, prevenir i alleujar el seu patiment i restablir els seus drets, donant prioritat a la població més vulnerable, sempre des del respecte als principis humanitaris del Dret Internacional.

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Alcoi finança puntualment i dóna suport a intervencions de resposta ràpida davant de desastres; així, facilita la rehabilitació i reconstrucció de zones assolades per aquests episodis a través de col·laboracions amb projectes d’Ajuda Humanitària i d’Emergència amb caràcter anual canalitzats a través d’ONG especialitzades i amb experiència.

El procediment s’inicia amb la presentació de projectes de les ONG davant d’aquestes situacions de crisi. Des de l’Ajuntament d’Alcoi es prioritzen les intervencions que basen la seua resposta en les capacitats locals i afavoreix les accions encaminades a reduir la vulnerabilitat de les comunitats afectades, a fi de prevenir els riscos de catàstrofes futures.