Història de l'Arxiu

L’Arxiu Municipal d’Alcoi ha estat sempre vinculat a la història del mateix Ajuntament d’Alcoi des de la fundació de la ciutat en el segle XIII. Primerament, l’Arxiu contenia tota la documentació municipal a l’antiga seu o “Casa de Corts” (actual Museu Arqueològic Municipal). A mitjan segle XIX, quan es construí la nova Casa Consistorial, l’Arxiu va traslladar-se a aquest mateix edifici, on va estar fins a l’any 1983. Aqueix any, després de les obres d’adequació en la nova Casa de Cultura (a l’edifici de l’antiga sucursal local del Banc d’Espanya), l’Arxiu Històric fou traslladat a aquestes noves dependències.

Entre els documents més singulars que conserva l’Arxiu cal destacar l’anomenat «Esborrany de la Cort de Justícia de 1263-1265», considerat el document en paper valencià (xativí) més antic que es conserva. L’Arxiu custodia, a més, una rica col·lecció documental de l’època foral (llibres de consells, cort del justícia...), així com un destacat fons notarial de carácter comarcal.

En els últims anys, cal destacar-hi també l’intens programa de recuperació d’arxius d’entitats i persones, que ha permés la incorporació de nombrós material documental i bibliogràfic de persones i entitats de rellevància a Alcoi, com ara Joan Valls, José Moya, Rogelio Sanchis, etc.

Finalment, cal destacar BIVIA, el Portal del Patrimoni Documental, un projecte de difusió digital del patrimoni documental de la ciutat d´Alcoi on hi trobareu col·leccions digitalitzades procedents de fons municipals, així com d’altres fons pertanyents a entitats col·laboradores en el projecte. La principal finalitat de BIVIA és augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni documental alcoià seguint uns objectius: impulsar la digitalització del patrimoni documental alcoià, fer visibles unes col·leccions que, en la majoria dels casos, únicament poden consultar-se a la mateixa i facilitar els instruments per a la seua preservació digital.