El museu

L’any 1945 fou habilitat per a donar-hi cabuda a la col·lecció arqueològica de Camil Visedo i Moltó, principalment, i a altres obres d’art. En aquest any (18-7-1945) s’inaugurava el museu amb la denominació de Museu d’Art i Biblioteca Pública. Anys després, en 1958, passaria a denominar-se Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo i Moltó, en memòria del seu creador.

Darrerament, l’edifici ha sofert una completa restauració interior, i també u<li class="col-xl-4 col-lg-6 col-md-6 col-sm-6">na notòria ampliació (1985-1990). A la planta baixa hi ha una sala d’exposicions de caràcter no permanent (90 m2), destinada a mostrar altres col·leccions que es custodien als magatzems i, també, a presentar les investigacions que es duen a terme al Museu d’Alcoi.

L’actual exposició museogràfica permanent (192 m2) presenta una selecció de materials arqueològics ordenats temàticament i cronològicament. També s’hi troba oberta al públic una biblioteca especialitzada. El museu disposa de magatzems, un laboratori de restauració, un gabinet de dibuix i una àrea d’administració.

SEGURA MARTÍ, J. M., (2000) “El Museu arqueològic municipal C. Visedo Moltó: Història d'una institució”
Catàleg: Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó, Alcoi. Pàgs. 143-171 (pdf)