Camilo Visedo Moltó

Camil Visedo Moltó (Alcoi, 1876-1958), pioner en els estudis arqueològics a Alcoi i el seu àmbit comarcal, va alternar les seues activitats investigadores amb estudis geològics i excursions per les comarques septentrionals d’Alacant, que li van permetre reunir una important col·lecció de fòssils.

Cap a la segona dècada del segle XX, emprén diferents exploracions arqueològiques i en 1920 se li concedeix l’autorització per a les excavacions de la Serreta, jaciment al qual va dedicar més de quinze campanyes de treball en anys successius.

Al llarg de més de quaranta anys dedicats a la geologia i l’arqueologia, va reunir una important col·lecció que va llegar al Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi, del qual va ser el fundador i el primer conservador entre 1945 i 1958. La seua bibliografia inclou uns quaranta estudis locals i treballs d’investigació, la síntesi de la qual va reunir, en els seus últims anys, en l’edició 'Alcoi. Geologia · Prehistòria'.

SEGURA MARTÍ, J. M., (2000) “El Museo arqueológico municipal C. Visedo Moltó: Historia de una institución”
Catálogo: Museo Arqueológico Municipal Camil Visedo Moltó, Alcoy. Págs. 143-171 (pdf)