Mesures Covid-19

Objectius i àmbit

D’acord amb les normes dictades per les administracions competents (INFORMACIÓ D'ACTUALITAT COVID-19 - Informació COVID19 - Ajuntament d’Alcoi), disposem un conjunt de mesures excepcionals amb l’objectiu de prevenir i gestionar de la manera més adequada els riscos derivats de la COVID-19. Aquestes mesures són d’aplicació a tots els visitants de les pintures rupestres de la Sarga.

Horari i capacitat

L’horari no es veu afectat per cap modificació. La capacitat queda limitada per les condicions establides en la normativa legal de l’administració competent. Per a més informació, cal visitar el web del Museu Arqueològic.

Ús obligatori d’elements de protecció

Són d’ús obligatori els elements de protecció que cobreixen el nas, la boca i la barbeta, sempre que no siga possible mantenir una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres. Demanem responsabilitat individual a l’hora d’evitar el contacte amb els elements de protecció col·lectiva de les instal·lacions.

Normes generals d’higiene per a la realització de l’activitat

Tots els visitants hauran de desinfectar-se les mans obligatòriament al començament de la visita. El guia subministrarà el gel hidroalcohòlic. Es recomana mantenir una distància mínima d’1,5 metres amb qualsevol persona. Queda totalment prohibit accedir al recinte tancat sense la presència del guia.