Paisatge i patrimoni del Salt

Entre les arquitectures del Salt destaquen diversos edificis industrials, actualment sense activitat, al costat d’altres residencials, que formen un paisatge singular. Les aigües del riu Barxell, canalitzades a través de galeries i séquies, van afavorir l’establiment de molins fariners i, sobretot, molins paperers, dedicats a la fabricació de paper de fumar, l’origen del qual es remunta a la segona meitat del segle XVIII.En la part més elevada destaquen els molins de Brutinel, amb el seu jardí monumental i el seu hivernacle tan atractiu. Al costat d’aquest conjunt, adossat a l’antiga carretera, hi ha un dels edificis del Molí del Mig, que conserva la seua esvelta ximenera quadrangular, i al costat d’aquest un grup de cases d’esplai que ocupen l’espai en el qual fins a 1945 hi havia diferents edificis d’aquest molí.

Pels voltants està situat el Molí de Regolí, que va cessar la seua activitat com a molí fariner i que es troba al costat de Vil·la Vicenta, una finca d’esplai que en 1912 va construir la família Gil-Albert sobre les ruïnes del Molí de Tres Sous.En un pla inferior, els edificis del Molí del Racó i La Borrera, antics molins paperers amenaçats hui per la ruïna, que en el segle XX van ser transformats per a albergar una indústria tèxtil. I més avall, el Molí fariner de Samper i les ruïnes del Molí de l’Aspenta, també fariner.

En el fons de la vall, en les proximitats del llit del riu Barxell, el Batanet del Salt, la fàbrica de Pascual Aracil (El Sord) i, més avall, la desmantellada Paperera del Serpis.