Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Paisatge i patrimoni industrial de el Salt

Entre les arquitectures del Salt destaquen uns quants edificis industrials, actualment sense activitat, al costat d'altres de residencials, que conformen un paisatge singular. Les aigües del riu Barxell, canalitzades a través de galeries i séquies, van afavorir l'establiment de molins fariners i, sobretot, molins paperers dedicats a la fabricació de paper de fumar. L'origen es remunta a la segona meitat del segle XVIII.

A la part més elevada destaquen els molins de Brutinel, amb el seu jardí monumental i el seu atractiu hivernacle. Al costat d'aquest conjunt, adossat a l'antiga carretera, es troba un dels edificis del Molí del Mig, que conserva la seua esvelta ximenera quadrangular, i, al seu costat, un grup de cases d'esbarjo que ocupen l'espai en què fins a 1945 hi havia diferents edificis d'aquest molí.

Pels voltants es troba el Molí de Regolí, que va cessar la seua activitat com a molí fariner, i que se situa al costat de Vil•la Vicenta, una finca d'esbarjo que en 1912 va construir la família Gil-Albert sobre les ruïnes del Molí de Tres Sous.

En un pla inferior, els edificis del Molí del Racó i La Borrera, antics molins paperers amenaçats hui per la ruïna, que en el segle XX van ser transformats per albergar una indústria de draps. I, més avall, el Molí fariner de Samper i les ruïnes del Molí de l’Espenta, igualment fariner.

Al fons de la vall, en les proximitats del llit del Barxell, el Batanet del Salt, la fàbrica de Pascual Aracil (El Sord) i, més avall, la desmantellada Paperera del Serpis.

 

El Salt. Edificis residencials i industrials Hivernacle als jardins de BrutinelEdificis industrials: Molí del Racó i La Borrera

Molí del Mig i Molins de Brutinel Conjunt d'edificis industrials del Salt a començament del segle XXConjunt d'edificis industrials del Salt a començament del segle XXI