Hemeroteca

Fotografia de la Biblioteca Central

Encara que les dues biblioteques de la xarxa municipal disposen de servei de premsa periòdica i butlletins oficials, la premsa retrospectiva local i comarcal es conserva únicament a la Biblioteca Central, on a més es poden obtenir reproduccions perquè està pràcticament tota microfilmada. És recomanable concertar cita per a poder consultar la premsa retrospectiva.

En aquesta secció es conserva la major part de la premsa periòdica editada a Alcoi des del segle XIX, entre els títols de la qual podem trobar:

 • Ciudad de Alcoy, des de 1953
 • Revista de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, des de 1933
 • Información de Alicante, des de 1972
 • La Acción Católica (1908)
 • El Comunista Libertario (1920-1921)
 • Conciencia Obrera (1912-1914)
 • La Defensa (1904-1914)
 • Diario de Alcoy (1865-1916)
 • El Eco de Alcoy (1884-1889)
 • Fraternidad (1907-1922)
 • La Gaceta de Levante (1926-1939)
 • Heraldo de Alcoy (1896-1919)
 • Humanidad (1936-1939)
 • El Noticiero (1887-1916)
 • El Noticiero Regional (1926-1928)
 • Revista Católica (1890-1908)
 • Revista de Alcoy (1878-1891)
 • El Serpis (1882-1897)