Museu Arqueològic

Està en: Àrees > Cultura > Museu Arqueològic > La Sarga > Visita La Sarga

Normes generals de la visita

Durant el temps de permanència en el recinte i el seu entorn s’hauran de respectar les normes i indicacions que hi ha al llarg del recorregut, així com les que procedisquen del guia i del personal de vigilància i custòdia.

Sempre, s’hauran de respectar les normes que s’indiquen a continuació:

Per al cas de visites en grup

Legislació

L’Art Rupestre està protegit per la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià; i la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i qualsevol dany sobre aquest serà sancionat. Les normes ací citades són de compliment obligatori i poden ser expulsades de la visita aquelles persones que no les respecten.

VISITA GRUPO