Normes generals de la visita

Durant el temps de permanència en el recinte i el seu entorn s’hauran de respectar les normes i indicacions que hi ha al llarg del recorregut, així com les que procedisquen del guia i del personal de vigilància i custòdia.

Sempre, s’hauran de respectar les normes que s’indiquen a continuació:

 • Han de seguir-se les instruccions del personal encarregat en qualsevol moment, i s’han de mantindre les normes mínimes de cortesia per a la visita a aquests llocs.
 • Els xiquets han d’anar acompanyats en tot moment per un adult que se’n faça càrrec.
 • Dins del recinte no està permès: córrer, espentar, cridar, etc.
 • No està permès tirar cap element o embolcall relacionat amb menjar o beguda ni dins del recinte, ni en l’àrea exterior. No està permès tirar res que puga danyar l’entorn.
 • Està prohibit fumar en tot el recinte, inclòs l’espai que hi ha de la pista forestal als abrics, per risc d’incendi en aquesta zona.
 • No està permès l’accés al recinte amb animals solts, els amos els hauran de mantindre controlats en tot moment.
 • No es pot circular fora dels itineraris establits. Durant la visita, s’han d’utilitzar els camins i passarel·les habilitats.
 • No es poden tocar ni banyar les pintures, ni tocar les parets rocoses dels abrics, encara que no continguen pintures, a causa de la fragilitat d’aquesta mena d’art i el seu medi.
 • S’ha de respectar la vegetació i la fauna existent al voltant de les pintures rupestres, com a part integrant del seu valor.
 • No s’entregaran propines o qualsevol tipus d’obsequis al personal que presta els seus serveis.
 • No es realitzarà cap reproducció d’imatges del jaciment amb caràcter científic sense autorització prèvia.
 • No està permès l’ús de trípodes o altres elements de suport estàtic per a càmeres fotogràfiques, i tampoc no es permet l’ús d’un braç d’autofotos.

Per al cas de visites en grup

 • Els grups de més de 20 persones han de concertar la visita en el tel. 96 553 71 44, en dies laborables i horari de 8.00 a 14.00 hores.
 • Han de romandre amb el grup designat o amb el grup amb el qual es visita el jaciment.
 • En el cas de centres educatius, els professors hauran d’acompanyar el grup en tot moment, i fer-se responsables del seu comportament, del manteniment de l’ordre i de l’accés a llocs fora de l’itinerari marcat. No està permès jugar amb pilotes o elements similars pel risc de dany que comporta.

Legislació

L’Art Rupestre està protegit per la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià; i la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i qualsevol dany sobre aquest serà sancionat. Les normes ací citades són de compliment obligatori i poden ser expulsades de la visita aquelles persones que no les respecten.

VISITA GRUPO