Museu Arqueològic. Transparència.

Normativa d'aplicació pròpia

Tota actuació arqueològica que es faça en el terme municipal d'Alcoi haurà d'estar subjecta a la legislació vigent: Llei 4/1998 d'11 de juny de Patrimoni Cultural Valencià (pdf) i les seues modificacions i Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell (pdf), pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.

Ajudes i subvencions

 • Resolució de 21 d´agost de 2023 (pdf), d´Excma. Diputació Provincial d´Alacant, per la qual es concedeix per a l´exercici 2023 subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la província d´Alacant.[2023/7360], ha otorgat una ajuda per import de 2.365,36 € a favor de l´Ajuntament d´Alcoi per l´edició de la revista d´investigació del Museu Arqueològic d´Alcoi (RECERQUES).
 • Resolució de 22 d’agost de 2022 (pdf), de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es concedeixen per a l’exercici 2022 subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana. [2022/7815], va atorgar una ajuda per import de 6.842,48 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat 'Innovació sala exposició permanent (vitrines 1, 2, 10, 11); conservació preventiva i restauració sepultura 1 la Serreta'.

 • Resolució de 28 de novembre de 2022 (pdf), del director general d’Administració Local, per la qual es concedeixen les subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització cultural, i l’adequació i la renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2022. [2022/11384], va atorgar una ajuda per import de 150.000,00 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat 'Consolidació i posada en valor del museu arqueològic municipal Camilo Visedo Moltó'.

 • Resolució de 30 de desembre de 2022 (pdf), de concessió de subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat. [2022/13148], va atorgar una ajuda per import de 2.435,40 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat 'Art Rupestre - La Sarga'.

Prèstecs de Patrimoni Cultural

 • En sessió ordinària realitzada per la Junta de Govern Local el dia 24 de gener de 2022, La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat dels seus asistents, el següent acord:

  Primer.- Accedir a la sol·licitud de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) sobre el préstec temporal d’una (1) peça arqueològica del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó

 • En sessió ordinària realitzada per la Junta de Govern Local el dia 4 d'abril de 2022, La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat dels seus asistents, el següent acord:

  Primer.- Accedir a la sol·licitud de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, sobre el préstec temporal d'una escultura de bronze, obra de Mariano Benlliure titulada El primer tumbo, per a l'exposició “Un art per descobrir de Mariano Benlliure” programada inicialment entre el 6 d'octubre de 2022 i el 5 de febrer de 2023“.

Projecte de consolidació i posada en valor del Museu Arqueològic

 • Projecte (pdf) bàsic i d'execució de consolidació i posada en valor del Museu Arqueològic Camilo Visedo Moltó, Alcoi.