Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners Portada

MUSEU ARQUEOLÒGIC. TRANSPARÈNCIA

NORMATIVA D'APLICACIÓ PRÒPIA

Tota actuació arqueològica que es faça en el terme municipal d'Alcoi haurà d'estar subjecta a la legislació vigent: LLEI 4/1998 d'11 de juny de Patrimoni Cultural Valencià i les seues modificacions i DECRET 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.

 

AJUDES I SUBVENCIONS.

Per Resolució de 6 de juny de 2019, de la Subsecretaria del Ministeri de Cultura i Esport es van convocar ajudes per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l'any 2019. La Resolució de 5 de desembre de 2019 de la Subsecretaria de Cultura i Esport per la qual es concedeixen les esmentades ajudes va atorgar una ajuda per import de 16.129,76 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat “Millora de l'accessibilitat i manteniment de l'entorn de les pintures rupestres de La Sarga. Alcoi (Alacant)”.

 

PRÈSTECS DE PATRIMONI CULTURAL

- Segons Acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 12/04/2019, l'Ajuntament d'Alcoi accedeix al préstec temporal de nou peces arqueològiques pertanyents al Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó, sol·licitades pel MARQ (Museu Arqueològic Provincial d'Alacant) en col·laboració amb la MAR (Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid) per a l'exposició Ídols. Mirades mil·lenàries, valorades en 15.200 €, la qual tindrà lloc de març a octubre de 2020.

- Segons Acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 16/09/2019 l'Ajuntament d'Alcoi accedeix al préstec temporal de tres gots ceràmics neolítics pertanyents al Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó, sol·licitats pel Museu d'Arqueologia de Catalunya per a l'exposició Art primer. Artistes de la Prehistòria, valorades en 107.200 €, la qual tindrà lloc de març a setembre de 2020.

- Segons acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 3 de,febrer de 2020, l'Ajuntament d'Alcoi accedeix a la sol·licitud del préstec temporal de la pintura de María Antonia de Bañuelos “El despertar de un niño” valorada en 34,500 €, per a l'exposició Las invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas (1833-1931), la qual tindrà lloc del 31 de març de 2020 al 6 de setembre de 2020 en el Museu Nacional del Prado.

BEQUES REMUNERADES

- En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcoi de 24 de febrer de 2020, s'acorda aprovar l'adjudicació d'una beca remunerada de Formació en Restauració,a favor de Cynthia Liñana Muñoz, segons la puntuació final obtinguda pels candidats, amb els criteris per al barem dels mèrits en les bases de convocatòria, a partir de la seua aprovació en Junta de Govern Local, des del 2-3-2020 fins al 31-12-2020, per la quantia de 1.050 € bruts / mes, per al Museu Arqueològic Municipal.

- En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcoi de 24 de febrer de 2020, s'acorda aprovar l'adjudicació d'una beca remunerada de Formació en Arqueologia,a favor de Pedro Ramón Baraza, segons la puntuació final obtinguda pels candidats, amb els criteris per al barem dels mèrits en les bases de convocatòria, a partir de la seua aprovació en Junta de Govern Local, des del 2-3-2020 fins al 31-12-2020, per la quantia de 1.050 € bruts / mes, per al Museu Arqueològic Municipal.

 

PRÀCTIQUES FORMATIVES

- En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcoi de 20 de febrer de 2020, s'acorda Aprovar l’adjudicació de pràctiques no remunerades per a alumnat de la Universitat d’Alacant, Facultat de Filosofia i Lletres, a favor de Lirios Aleixandre Fullana, del 20-1-2020 al 31-7-2020, amb un total de 150 hores, a realitzar al Museu Arqueològic Municipal.