Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

MUSEU ARQUEOLÒGIC. TRANSPARÈNCIA

NORMATIVA D'APLICACIÓ PRÒPIA

Tota actuació arqueològica que es faça en el terme municipal d'Alcoi haurà d'estar subjecta a la legislació vigent: LLEI 4/1998 d'11 de juny de Patrimoni Cultural Valencià i les seues modificacions i DECRET 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.

 

AJUDES I SUBVENCIONS.

Per Resolució de 29 de setembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV 8919, 5.10.2020), es convoquen per al 2020 les subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat. La Resolució de 23 de novembre de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es concedeixen les esmentades ajudes va atorgar una ajuda per import de 5.000,00 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat “Art rupestre-La Sarga”.

Per Resolució de 21 de maig de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es convoquen per al 2020 les subvencions per a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana. La Resolució de 31 d’agost de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es concedeixen les esmentades ajudes va atorgar una ajuda per import de 17.526,85 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat “Pla director de les pintures rupestres de La Sarga”.

Per Resolució de 3 de juny de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es van convocar per al 2020
les subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana. La Resolució de 2 de novembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen les esmentades ajudes, va atorgar una ajuda per import de 2.290,00 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a la "Renovació de la il·luminació de la Sala d’Exposicions Temporals del Museu i tractament i conservació d’un vas figurat procedent del Cabeçó de Mariola".

Per Resolució de 6 de juny de 2019, de la Subsecretaria del Ministeri de Cultura i Esport es van convocar ajudes per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l'any 2019. La Resolució de 5 de desembre de 2019 de la Subsecretaria de Cultura i Esport per la qual es concedeixen les esmentades ajudes va atorgar una ajuda per import de 16.129,76 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat ““Millora de l'accessibilitat i manteniment de l'entorn de les pintures rupestres de La Sarga. Alcoi (Alacant)”)”.

 

PRÈSTECS DE PATRIMONI CULTURAL

 

BEQUES REMUNERADES

 

PRÀCTIQUES FORMATIVES