Desiderates

Petició de compra (desiderata)

Si t’interessa algun llibre que no és a les biblioteques municipals i la seua data d’edició no supera els dos anys d’antiguitat, pots sol·licitar una petició de compra al correu biblioteca@alcoi.org fent constar el teu número de soci/a i les dades bàsiques que conegues del llibre (títol, autor/a, editorial, ISBN). El personal tècnic de les biblioteques estudiarà la teua proposta i et contestarà al més prompte possible.