Història de l'edifici

Un dels edificis més notoris que es conserven al nucli històric d’Alcoi és, sens dubte, l’antiga Casa de la Vila que trobem a la placeta del Carbó.

Aquest casalot consta de dues ales que, si bé presenten uniformitat, acusen diferències notables. En la de l’esquerra, possiblement anterior a la instal·lació del Consell, hi trobem la porta arcada i la façana de carreus, sobre la qual s’obren dues finestres. L’ala dreta, construïda l’any 1572, presenta a la planta baixa una llotja, una mena d’espai públic, formada per cinc arcs classicistes sostinguts per robustes columnes toscanes; i també un altre arc, obert al lateral, que dóna al carrer de la Verge Maria; a la planta noble hi ha tres balcons, l’escut de la vila (amb la corona mutilada) i un rellotge de sol.

L’edifici ha estat destinat a diferents usos municipals des que l’any 1835 va deixar de ser la seu de l’Ajuntament.

SEGURA MARTÍ, J. M., (2000) “El Museu arqueològic municipal C. Visedo Moltó: Història d'una institució”
Catàleg: Museu Arqueològico Municipal Camil Visedo Moltó, Alcoi. Págs. 143-171 (pdf)