Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Història de l'edifici

Un dels edificis més notoris que es conserven al nucli històric d’Alcoi és, sens dubte, l’antiga Casa de la Vila que trobem a la placeta del Carbó.

Aquest casalot consta de dues ales que, si bé presenten uniformitat, acusen diferències notables. En la de l’esquerra, possiblement anterior a la instal·lació del Consell, hi trobem la porta arcada i la façana de carreus, sobre la qual s’obren dues finestres. L’ala dreta, construïda l’any 1572, presenta a la planta baixa una llotja, una mena d’espai públic, formada per cinc arcs classicistes sostinguts per robustes columnes toscanes; i també un altre arc, obert al lateral, que dóna al carrer de la Verge Maria; a la planta noble hi ha tres balcons, l’escut de la vila (amb la corona mutilada) i un rellotge de sol.

L’edifici ha estat destinat a diferents usos municipals des que l’any 1835 va deixar de ser la seu de l’Ajuntament.


SEGURA MARTÍ, J. M., (2000) “El Museu arqueològic municipal C. Visedo Moltó: Història d'una institució”
Catàleg: Museu Arqueològico Municipal Camil Visedo Moltó, Alcoi. Págs. 143-171

 

Esbós de l’arquitecte J. Aracil Aznar (1928) La Casa de la Vila en una fotografia de la 'Guía de Alcoy' de 1925 Fins a 1958 l’edifici del Museu va compartir el seu espai amb la Biblioteca Municipal Idealització de l’aspecte primitiu de la Casa de la Vila en una il·lustració de la premsa local Imatge actual de la placeta del Carbó i de l’edifici del Museu Imatge actual de l’entrada al Museu