Presentació del Regidor

Aquest paquet de mesures pressupostàries és el reflex de la voluntat del Govern municipal d’impulsar polítiques de recolzament empresarial, de creació d’ocupació i contra les desigualtats socials i l’exclusió social.

La profunda i llarga crisi econòmica està generant una situació socioeconòmica insuportable; i front a això, les polítiques econòmiques als últims anys, a totes les administracions publiques, de reducció del dèficit i el deute públic com a únic objectiu, només han fet que agreujar el problema econòmic i social.

Els nivells d’atur són intolerables. En una situació en la que el 50% dels aturats no reben cap prestació, les retallades en sanitat, dependència, educació i despesa social fan que la crisi siga encara més dura per a aquelles persones que necessiten de la protecció de les administracions públiques en un context de profunda recessió, posant en risc la necessària cohesió social. Però a més les polítiques restrictives han reduït a la mínima expressió les polítiques actives d’ocupació, el necessari recolzament al teixit empresarial i la inversió en I+D+I i en educació. Els governs estatal i autonòmic han renunciat a la seua responsabilitat d’apostar pel futur de la nostra societat i de la nostra economia confiant-ho tot a la reducció del dèficit.

Tot això ens situa en un bucle pervers: a més retallades, més desocupació, la qual cosa porta a menys consum, menys ingressos fiscals, més dèficit, el que porta a que s’apliquen més retallades…

El Govern municipal, dins de la seua autonomia política, amb les limitacions pròpies de l’àmbit competencial local i de la situació econòmica del propi Ajuntament, no vol renunciar a la seua responsabilitat amb la ciutadania i per això vol impulsar una política centrada en el manteniment de la convivència i cohesió ciutadana, en la solidaritat amb els més afectats per les conseqüències d’unes situacions econòmiques que afebleixen les condicions de vida. Una conjunt de mesures concretes que recolzen les polítiques actives d’ocupació i el necessari desenvolupament empresarial.

Aquest conjunt d’actuacions plasma la voluntat de mantenir un govern local amb capacitat de fer polítiques per a la ciutat. Un govern que no renuncia a la seua autonomia política, mantenint un control del seu endeutament, i dels equilibris econòmics financers.

Al 2011, quan accedim al Govern Municipal, el romanent de Tresoreria era negatiu en 4,5 milions d’euros i l’endeutament arribava al 105%. Després d’una intensa política de restricció de la despesa i refinançament de deute, la liquidació del pressupost de 2012 serà positiva per primera vegada als últims 5 anys, mantenint un nivell d'endeutament del 80%.

És voluntat d’aquest equip de Govern la lluita contra les conseqüències de la crisi, convertint-t’ho en un objectiu central i transversal.

El present conjunt d’actuacions conté les principals polítiques proposades per l’equip de Govern, que estan inspirades en una voluntat decidida per consolidar un model de ciutat on la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones són la màxima prioritat.

A mes aquest es el primer pressupost municipal de l'Ajuntament d'Alcoi que s'ha elaborat a partir d'un procés participatiu.

ANTONIO FRANCÉS PÉREZ

ALCALDE D'ALCOI