Presentació de l'Alcalde

MEMÒRIA D’ALCALDIA

PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

El pressupost de 2018 és un pressupost que manté i potència les principals prioritats del govern municipal com són: les polítiques socials, econòmiques i el manteniment de la ciutat.

Estem davant del pressupost amb major inversió de la ultima dècada, gràcies a la capacitat d’endeutament de l’Ajuntament i a la implementació del programa EDUSI. A més incorpora projectes importants com 250.000 euros per a la reobertura del CADA en la qual l'Ajuntament vol contribuir participant activament en la gestió del mateix, com reflecteix el conveni signat amb la Generalitat Valenciana i la Fundació CAM, així com la major aposta per la recuperació i potenciació del nostre patrimoni dels últims anys. Un dels projectes més importants en l'engegada de l'estratègia 'Alcoi Demà'.

En els últims anys l'Ajuntament d'Alcoi ha anat definint una estratègia de futur que es concreten en una sèrie d'objectius i línies d'actuació sota la denominació 'Alcoi DEMÀ'. Estratègia que es perfila com la palanca que situarà a la ciutat en una posició adequada enfront dels nous reptes de la indústria 4.0, d'innovació, de l'economia connectada digitalment i de la ciutat sostenible integradora.

A través de 'Alcoi Demà' cerquem propiciar un desenvolupament sostenible que situe al municipi en posició de lideratge de les comarques centrals, com a motor de desenvolupament, centre cultural, referent de noves tendències, innovació i tecnologia i gestor d'un territori d'excel·lència. Per açò, Alcoi aposta per la cohesió i interrelació equilibrada de l'eix econòmic, el social i el territorial sobre la base de tres objectius estratègics de ciutat (ciutat intel·ligent, ciutat integradora i ciutat sostenible), oferint un nou horitzó que produirà un canvi en la ciutat, col·locant a les persones en l'eix de les decisions municipals.

Una part important dels objectius i actuacions contingudes a 'Alcoi Demà' formen part de l'estratègia EDUSI que ha obtingut el finançament dels fons Feder per import de 10 milions d'euros en la segona convocatòria del Ministeri d'Hisenda. I que al 2018 va a començar a implementar-se.

Durant l'exercici 2016 i 2017 s'han iniciat moltes d'aquestes línies d'actuació com per exemple:

 • Elaboració del Pla Director de Rodes.
 • Redacció del Projecte d'execució d‘Entença.
 • Adquisició de les naus de l'antiga Maquinària Ceres.
 • Implantació de l'Administració electrònica.
 • Implantació del programa Smart City.
 • Reforç de les polítiques socials.
 • Implantació del programa Atenció Prenatal i Primera Infància.
 • Disseny del projecte Ciutat Amiga de la Infància.
 • Pla d'Igualtat.
 • Millora dels espais naturals.
 • Aprovació i desenvolupament del Pla d’Accessibilitat

El pressupost de 2018 sumat a les inversions del pressupost 2017 que s'executaren en el 2018 suposa un impuls clar al projecte 'Alcoi Demà' com a exemple:

 • Reurbanització C/ Entença: 2.100.000 €
 • Programa ARRUS Regeneració i Revitalització Urbana: 4.600.000 €
 • Inversions polígons industrials: 800.000 €
 • Parc Tecnològic i Cultural de Rodes: 2.700.000 €
 • Projecte Smart City; 230.000 €
 • Disseny Pla Urbanístic Al-Azraq: 50.000 €
 • Projecte museístic industrial Primeres Aigües: 400.000€
 • Pla accessibilitat local: 500.000€
 • Connexió vial Zona Nord-Santa Rosa: 150.000€
 • Foment Inclusió Social: 100.000€