Pressupostos 2017

Està en: Àrees > Serveis Econòmics > Pressupostos > Pressupostos 2017

Modificacions pressupostàries

Modificació de crèdit 1 Ple 27-02-2017

Modificació de crèdit 2 Ple 27-02-2017

Modificació de crèdit 1 Ple 27-03-2017

Modificació de crèdit 2 Ple 27-03-2017

Modificació de crèdit 1 Ple 18-04-2017

Modificació de crèdit 2 Ple 18-04-2017

Modificació de crèdit 1 Ple 29-05-2017

Modificació de crèdit 2 Ple 29-05-2017

Modificació de crèdit 1 Ple 26-06-2017

Modificació de crèdit 2 Ple 26-06-2017

Modificació de crèdit 3 Ple 26-06-2017

Modificació de crèdit 4 Ple 26-06-2017

Modificació de crèdit 5 Ple 26-06-2017

Modificació de crèdit 6 Ple 26-06-2017

Modificació de crédit 7 Ple 26-06-2017

Modificació de crèdit 1 Ple 27-07-2017

Modificació de crèdit 1 Ple 04-09-2017

Modificació de crèdit 2 Ple 04-09-2017

Modificació de crèdit 1 Ple 25-09-2017

Modificació de crèdit 1 Ple 20-10-2017

Modificació de crèdit 1 Ple 30-10-2017

Modificació de crédit 2 Ple 30-10-2017

Modificació de crèdit 3 Ple 30-10-2017

Modificació de crédit 4 Ple 30-10-2017

Modificació de crédit 5 Ple 30-10-2017

Modificació de crédit 6 Ple 30-10-2017

Modificació de crédit 7 Ple 30-10-2017

Modificació de crédit 8 Ple 30-10-2017

Modificació de crédit 9 Ple 30-10-2017

Modificació de crédit 10 Ple 30-10-2017