Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Modificacions pressupostàries

Modificació de crèdit 1 Ple 26-03-2018

Modificació de crèdit 2 Ple 26-03-2018

Modificació de crèdit 1 Ple 16-04-2018

Modificació de crèdit 2 Ple 16-04-2018

Modificació de crèdit 3 Ple 16-04-2018

Modificació de crèdit 1 Ple 28-05-2018

Modificació de crèdit 2 Ple 28-05-2018

Modificació de crèdit 3 Ple 28-05-2018

Modificació de crèdit 4 Ple 28-05-2018

Modificació de crèdit 1 Ple 25-06-2018

Modificació de crèdit 2 Ple 25-06-2018

Modificació de crédit 1 Ple 27-07-2018

Modificació de crédit 1 Ple 03-08-2018

Modificació de crèdit 2 Ple 03-08-2018

Modificació de crèdit 1 Ple 03-09-2018

Modificació de crèdit 2 Ple 03-09-2018

Modificació de crèdit 1 Ple 24-09-2018

Modificació de crèdit 2 Ple 24-09-2018

Modificació de crèdit 1 Ple 29-10-2018