Serveis Socials

Els Serveis Socials Municipals són un conjunt de prestacions i actuacions orientades a la millora de la qualitat de vida, facilitar l’accés als serveis i recursos socials i a la promoció i desenvolupament de les persones.

Tots i totes tenim els mateixos drets i els mateixos deures. Malauradament, les persones no sempre tenim accés a les mateixes oportunitats, i és obligació de l’Administració aconseguir que tothom dispose d’unes condicions mínimes per a la seua vida personal. Un Ajuntament com el nostre no pot viure d’esquenes als problemes que afecten a part dels seus veïns i veïnes, per això mitjançant els Serveis Socials treballa per aconseguir que les persones més desafavorides tinguen accés a una millora de la seua situació vital, posant a disposició dels usuaris un conjunt d’actuacions i recursos que puguen contribuir a previndre la marginació i els riscos d’exclusió social, promovent a més la integració d’aquells que necessiten l’ajuda i la protecció social.

Els objectius dels Serveis Socials Municipals són la prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social, la coordinació de tots els recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitari i educatiu, i en el ple desenvolupament de les persones al si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels serveis socials.

Aroa Mira Rojano

Regidora de Polítiques Inclusives