El Consell de Benestar Social

El Consell de Benestar Social és l’òrgan consultiu de la corporació en matèria d’activitats i de projectes que es realitzen al municipi, relacionats amb el sistema públic de serveis socials, o en qualsevol aspecte que incidisca en el serveis socials, tot insistint especialment en la promoció i inserció socials i la participació dels ciutadans d’Alcoi.

El Consell té una participació activa en polítiques de serveis socials de l’Ajuntament d’Alcoi a través de les seues funcions que són les següents:

  • Informar l’Ajuntament de les qüestions que segons l’opinió del Consell siguen d’interés per a la localitat en matèria de serveis socials.
  • Assessorar l’Ajuntament en matèria de serveis socials mitjançant informe de cada una de les activitats o iniciatives que li siguen consultades.
  • Proposar activitats o iniciatives i participar en la seua realització en l’àmbit de les seues competències.
  • Proposar activitats i recursos socials, tot afavorint la seua adequada coordinació.
  • Realitzar un seguiment de les activitats i projectes desenvolupats.
  • Organitzar activitats de sensibilització destinades als diferents grups de població del municipi.

Actualment els Consells estan constituïts per associacions i col·lectius del municipi i la comarca. La seua activitat és vital per a fer efectives les polítiques municipals en matèria social.