Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners Portada

Desiderates

Si desitja que les nostres biblioteques municipals adquirisquen algun document determinat, faça arribar la seua sol·licitud per mitjà d’aquest servei. Els nostres tècnics estudiaran la seua proposta i li respondran ràpidament.

Dades de la persona sol·licitant

  • (*)
  • (*)
  • (*)

Dades de la petició

  • (dd/mm/aaaa)
  • * Escriu els caràcters que veus en la imatge


Nota: les dades facilitades per vosté seran incloses en un fitxer la titularitat del qual és de l’Excm. Ajuntament d’Alcoi. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la petició manifestada / les peticions manifestades en aquest document.
D’acord amb el que es disposa en la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si és el cas, oposició, tot enviant una sol•licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, adreçada a l’Excm. Ajuntament d’Alcoi (plaça d’Espanya, 1 – CP 03801 - Alcoi), o per mitjà de l’entrega de la sol•licitud davant de l’Ajuntament amb l’exhibició del DNI original. Si té qualsevol dubte, podrà adreçar-se a l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament d’Alcoi.