Projecte de comunicació i educació Salt-Batoi

Aquest projecte inclou la intervenció socioeducativa i sociocomunitària amb l'objectiu de dissenyar un model de transferència de la investigació arqueològica en els territoris en què actua. Les accions s'organitzen mitjançant el treball en col•laboració de l'equip d'investigació del jaciment del Salt, l'Ajuntament d'Alcoi, l'Associació de Veïns de Batoi i el Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo. Hi col•labora el CIP FP Batoi.

Les accions que plantegem són complementàries a les que es realitzen com a investigació educativa en el projecte per part de la Universitat de València. Tot això es du a terme amb un component de participació ciutadana recolzada per l'actuació en l'entorn pròxim al lloc del desenvolupament de la investigació, a la simultaneïtat de l'acció investigadora i divulgadora, i el suport de les institucions municipals.

La temàtica abordada incideix directament en dues qüestions d'interés general per a la humanitat actual. La primera d'aquestes és la reflexió sobre l'ésser humà com a espècie i com ésser social, i la segona es refereix a la interactuació amb el medi ambient. La comprensió d'aquests dos aspectes està en la base dels plantejaments de gestió del planeta en un moment en què hi ha un qüestionament sobre l'explotació dels recursos i el creixement il•limitat i sobre la interacció entre poblacions de diferents orígens i cultures.

Les actuacions que pretenen aconseguir una arqueologia més inclusiva i més útil per a les comunitats on actua i es plasmen en el desenvolupament de propostes metodològiques en què hi ha una interactuació la major fortalesa de la qual és la capacitat per a coproduir el passat formant una arqueologia més rellevant, democràtica, diversificada i reflexiva, alhora que enriqueix una comunitat participant i activa en la interpretació del seu passat, millor informada, i enfortida per a afrontar la gestió democràtica del seu entorn. L'orientació d'aquest projecte correspon, per tant, al concepte de ciència ciutadana.