La biblioteca del museu arqueològic municipal Camil Visedo Moltó

El Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó a les seues dependències disposa d’una biblioteca-hemeroteca iniciada amb el llegat bibliogràfic de Camil Visedo Moltó, i profusament ampliada en els últims anys, que alberga més de 7.000 volums destinats a facilitar la labor investigadora i la difusió de temes relacionats amb la Prehistòria i l’Arqueologia, principalment de l’àmbit de les comarques valencianes i de la Península Ibèrica. En 2003 la Biblioteca del Museu es va incorporar a la Xarxa Pública de Lectura Valenciana, la qual cosa fa possible la consulta del seu catàleg bibliogràfic, la seua disponibilitat i l’accés al préstec d’exemplars a través d’Internet, per tal de donar un millor servei als usuaris.

Biblioteca del Museu