Està en: Àrees > Cultura > Museu Arqueològic > Col·leccions

01 - Grups de caçadors - recol·lectors

La presència humana a les valls de l’Alcoià i del Comtat es pot remuntar al paleolític mitjà, fa uns 60.000 anys aproximadament. Aquest poblament inicial degué correspondre a comunitats de Neandertals que degueren assentar els seus campaments de caça en la zona; una d’aquestes ocupacions es localitza al Salt (Alcoi) on els treballs arqueològics han documentat les evidències de les fogueres juntament amb utensilis de sílex i restes òssies de fauna de cérvols, bous, cabres i cavalls. Es coneix especialment la cultura material d’aquestes comunitats formada per instruments tallats de sílex del complex cultural mosterià.

Un dels jaciments que ha proporcionat restes més destacades del Paleolític Superior és la Cova Beneito (Muro), on apareixen Homo sapiens sapiens i un interessant registre material que permet seguir la seqüència cultural del període, amb utensilis de sílex i os.

L’evolució tecnològica i els canvis culturals donaran pas al període Epipaleolític, caracteritzat en aquestes àrees mediterrànies per l’aparició de dos gran complexos cultural, el microlaminar, testificat al Tossal de la Roca (La Vall d’Alcalà) i el complex geomètric, present en l’interessant Abric de la Falguera (Alcoi).