14 - Col·lecció de maquinària industrial

L’Ajuntament d’Alcoi custodia una col·lecció de maquinària industrial que va tenir el seu origen en l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Alcoi entre els anys 1940-1980, i va ser ampliada amb posterioritat per donacions d’empreses i particulars. El conjunt supera el centenar d’artefactes representatius de l’activitat fabril alcoiana: tèxtil, paperera, metal·lúrgica, energètica, etc., dels segles XIX i XX. Aquesta col·lecció té una singular importància per ser testimoni de la història alcoiana recent, de la seua primerenca i ràpida industrialització que la va portar a ser considerada una de les ciutats més industrialitzades d’Espanya a començament del segle XX.

Articles: