Presentació de l'Alcalde

PER UNA CIUTAT INNOVADORA, COHESIONADA

El pressupost de 2016 és el primer de la nova etapa iniciada després de les eleccions municipals de 2015, un pressupost que manté les línies estratègiques de l'anterior legislatura, increment de les prestacions i programes socials, i de les polítiques de promoció econòmica, a més el pressupost de 2016 és un pressupost fortament inversor.

La profunda i llarga crisi econòmica ha generat una situació socioeconòmica insuportable, mentre que els resultats de les polítiques econòmiques dels últims anys, en totes les administracions públiques, de reducció del dèficit i el deute públic com a únic objectiu sol ha fet que agreujar el problema econòmic i social.

Si bé és cert que la tendència de destrucció d'ocupació sembla superada, i encara que de manera clarament insuficient estan reduint-se en nombre d'aturats, situant-nos a nivells de 2009, la creació d'ocupació emmalalteix d'una precarietat important.

El Govern Municipal dins de la seva autonomia política, amb les limitacions pròpies de l'àmbit de competència local i de la situació econòmica del propi Ajuntament no vol renunciar a la seva responsabilitat amb la ciutadania i per això vol impulsar una política centrada en el manteniment de la convivència i cohesió ciutadana, en la solidaritat cap als més afectats per les conseqüències d'unes situacions econòmiques que afebleixen les condicions de vida. Una política que recolza les polítiques actives d'ocupació i el desenvolupament empresarial.

L'experiència d'aquest pla l'any passat ens permet millorar i ampliar les propostes que incloíem al pressupost de 2014, la millora de la situació econòmica de l'Ajuntament d'Alcoi ens permet impulsar inversions que contribuiran a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. L'import de les inversions per 2016 aconsegueix els 4 milions d'euros, el major esforç inversor dels últims 8 anys, sense que això suposi un increment de l'endeutament que actualment se situa entorn del 50%.

El Pla és el reflex de la voluntat de mantenir un govern local amb capacitat de fer polítiques per a la ciutat. Un govern que no renuncia a la seva autonomia política, mantenint un control del seu endeutament, i dels equilibris econòmics financers.

És voluntat d'aquest equip de Govern la lluita contra les conseqüències de la crisi, convertint-ho en un objectiu central i transversal, l'aposta pel canvi modelo productiu que propiciï la creació d'ocupació estable i de qualitat.

El present conjunt d'actuacions, valorades en 5.000.000 €, contenen les principals polítiques propostes per l'equip de Govern, que estan inspirades en una voluntat decidida per consolidar un model de ciutat on la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones són la màxima prioritat.

Antonio Francés Pérez

Alcalde d'Alcoi