Serveis a les Persones

Notícies

Modificació del Reglament del Servei d'Ajuda a Domicili

S’ha incitat el procés de Consulta pública prèvia de la modificació del 'Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili'

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2021 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per resolució d'Alcaldia 4861/2020, de data 20 de desembre i modificat per resolució d’Alcaldia 795/2021 de data 26 de febrer de 2021, i en compliment del previst a l'article 133 de la la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa públic l’esborrany del Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili

L’esborrany del reglament està disponible per a la seua consulta física al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), situat al carrer Sant Llorenç número 4, i per a la seua consulta telemàtica en el Tauler d'anuncis i edictes electrònics de l’Ajuntament d’Alcoi.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a l’esborrany pels següents mitjans:

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la seua publicació en el Tauler d’anuncis i edictes electrònics, és a dir, del 19 de juliol de 2021 al 6 d’agost de 2021, ambdós inclosos.

i tu Que vols ser

Campanya Igualem Ocupacions

La Unitat d’Igualtat de l’Ajuntament d'Alcoi ha dut a terme una campanya amb l'objectiu de complir una de les accions marcades en el I Pla d’Igualtat de RH de l’Ajuntament d’Alcoi, en concret dintre de l’eix 1.2; Infrarepresentació femenina en llocs de treball masculinitzats. 

En aquesta campanya es pretén visibilitzar a dones de la plantilla que fan un treball on actualment hi ha infrarepresentació femenina.

Onze dones de diferents departaments mostren en un vídeo d'un minut el seu dia a dia. Cada vídeo està acompanyat de dos cartells on es convida a qui ho visualitza a reflexionar per a trencar estereotips relatius a l'ocupació laboral de les dones.

Agraïm la participació d'aquestes dones que ens han fet veure com és possible trencar barreres i amb això, caminar cap a un món més igualitari.

Pla d'igualtat de RH de l'Ajuntament d'Alcoi - YouTube

 

Cartell Concert rapera TESA

Concert Lila Rapera Feminista Tesa

Una de les comptades veus femenines en actiu de l'escena rap en valencià.

El concert es realitzarà el divendres dia 25 de juny a les 22 h, en la plaça Ramon i Cajal (placeta mercat Sant Mateu).

Les entrades són gratuïtes i s'ha de realitzar inscripció prèvia a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcoi.

Una vegada feta la inscripció quedarà en el registre i el dia del concert es comprovaran les dades.

Cartell presentació projecte 'alcoi ciutat Lliure d'hepatitis'

Alcoi ciutat lliure d'hepatitis

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) vos convida a la presentació del projecte 'ALCOI CIUTAT LLIURE D’HEPATITIS'

Aquest acte tindrà lloc el proper dijous 17 de juny a les 12 hores a l'edifici de l'ÀGORA OBERTA.

Segona edició de la escola d'empoderament

La Unitat d'Igualtat presenta la II edició de l'Escola d'Empoderament Mariola 2021

Activitat de l'Escola d'Empoderament durant els mesos de juny, juliol i setembre.

Inscripcions limitades i gratuïtes

Més informació: igualtat@alcoi.org / telèfon: 628848504