Cultura

Està en: Àrees > Cultura > Biblioteques > Ordenances

Normativa de préstec per a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana

Usuaris

Es consideraran usuaris del servici de préstec les persones que posseïsquen el carnet de lector de la biblioteca. El carnet és personal i intransferible.

Carnét de lector

Per a l'obtenció del carnet cal:

El carnet de lector té una validesa de 2 anys i es podrà renovar quan acabe este termini.

Carnet temporal

per a prestataris amb residència no estable a la Comunitat Valenciana s'habilitarà un carnet de lector temporal de caràcter no renovable amb una duració de 6 mesos i amb les mateixes obligacions de tramitació fixades en l'obtenció del carnet de lector habitual.

La pèrdua o robatori del carnet s'ha de comunicar immediatament a la biblioteca per tal d'evitar les conseqüències que això podria tindre. En cas de pèrdua, se n'haurà de sol·licitar un de nou, pagant les taxes corresponents, si escau. Si es presenta una denúncia de robatori es podrà obtindre gratuïtament un nou carnet.

Normes generals del servei de préstec

Normatives particulars de cada biblioteca